O Pracowni

Badania kierowców zawodowych we Wrocławiu – o pracowni Rana Med

Pracownia Psychologiczna Rana Med – wykwalifikowana kadra i profesjonalny sprzęt

Nasza pracownia specjalizuje się w obszarze medycyny pracy, koncentrując się szczególnie na badaniach psychologicznych oraz psychotechnicznych dla kierowców i operatorów maszyn. Zespół naszych specjalistów składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów. Pracownia psychotechniczna Rana Med we Wrocławiu jest wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, umożliwiający przeprowadzanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi standardami.

Posiadamy:

1. Salę do badań grupowych mogącą pomieścić około 15 osób.
2. Profesjonalną i nowoczesną ciemnię przeznaczoną do testowania widzenia w warunkach zmierzchowych oraz reakcji na olśnienie.
3. Salę do badań aparaturowych.
4. Bogate zaplecze diagnostyczne.

Badania lekarskie kierowców przeprowadzane są przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu od firmy ATB INFO-ELEKTRO. Testy psychotechniczne są przeprowadzane przez uprawnionego psychologa zgodnie z „Metodyką psychologicznych badań kierowców”.


Uzyskaliśmy zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego na wykonywanie badań

Pracownia Psychologiczna ma aktualne zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego. Podstawą prawną zobowiązującą do odbycia badań psychologicznych stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (DZ.U. Nr 149, poz. 1452).

Zapraszamy do zarezerwowania terminu badań i do kontaktu z naszą pracownią.